BACKSTAGE FOR LASHIONISTAS

PHOTO NIKOL BARTZOKA HAIR BY CHRISTOS MICHAILIDIS